Ugradnja lifta u kuću: mala kućna dizala i platforme

Ugradnja lifta u kuću

Vremena su se promijenila, a ugradnja lifta u kuću više nije rezervirana samo za osobe boljeg imovinskog statusa. Troškovi materijala znatno su se smanjili, a s inovacijama u industriji kućni liftovi sve više postaju praktični dodatak vlastitom domu. Kada je riječ o ugradnji lifta u obiteljsku kuću često razlog za ugradnju nije želja za luksuzom već nasušna potreba, posebice se to odnosi na kuće u kojima žive starije osobe ili osoba sa smanjenom pokretljivosti.

Životni stilovi su se također promijenili, a mnogi su vlasnici odlučili su ugraditi dizalo u svoju kuću zbog niza drugih razloga. Neke od koristi ugradnje dizala:

  1. Veća vrijednost nekretnine
  2. Bolja kvaliteta života
  3. Veća mobilnost
  4. Pristupačnije i udobnije stanovanje

Nakon ugradnje dizala Vaš dom dobiva novu vrijednost zahvaljujući poboljšanim uvjetima stanovanja. Starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti će koristiti mogućnost veće mobilnosti, a svakodnevno nošenje namirnica, paketa ili prenošenje teških predmeta, namještaja, dječjih kolica od sada će novim vlasnicima biti jednostavnije.

Veliki izbor dobrih rješenja na tržištu 

S novim tehnologijama u industriji, ugradnja lifta u obiteljsku kuću nikada nije bila pristupačnija. Na tržištu danas postoji niz različitih rješenja za povećanje mobilnosti u našem domu. Pa tako postoje dizala prilagođena ugradnji izvan i unutar zgrade. Za veliki broj rješenja nisu potrebni nikakvi građevinski radovi ili je potrebno minimum istih. Ukoliko gradite novu kuću (i razmišljate o ugradnji dizala) svakako stavite ugradnju dizala u plan gradnje, što će kasnije rezultirati manjim troškovima i jednostavnijim procesom ugradnje.

Brojna dizala dolaze s velikim izborom materijala završne obrade što ih čini lako uklopivama u svaki interijer. Također, zauzimaju vrlo malo prostora, a to se posebno odnosi za proizvodni program različitih lift-platformi i platformi za osobe s invaliditetom. Najčešća rješenja koja se koriste u obiteljskim kućama i drugim stambenim prostorima su: mala kućna dizala, vertikalno podizne platforme, koso podizne platforme i podizne stolice koje se još nazivaju liftovi za stepenice.

Kućna dizala i platforme

MP MOBI kućno dizalo

Vertikalno podizna platforma ugrađena sa vanjske strane kuće

Vertikalne platforme

Koso podizne platforme

Podizna stolica

Podizne stolice za stepenice

Naša tvrtka nudi proizvode poznatog španjolskog proizvođača MP Lifts, sa preko 130 000 prodanih i ugrađenih dizala diljem svijeta i sa 30-godišnjom tradicijom. Dizala dolaze s velikim izborom materijala završne obrade što ih čini lako prilagodljivima u sve tipove interijera. MP-ovi proizvodi za obiteljske kuće i druge stambene objekte dizajnirana su za savladavanje svih arhitektonskih barijera u stambenom prostoru. Ne nudimo samo tipska dizala već i prilagođena, personalizirana rješenja za najzahtjevnije prostore. MP dizala i platforme za osobe sa invaliditetom mogu se ugraditi u nove zgrade i u postojeće zgrade, te su prilagodljiva i za unutrašnju i vanjsku ugradnju.

Prednosti MP-ovih kućnih dizala i platformi:

1-broj

Udobnost

Sigurnost i udobnost putnika.

icon12
2-broj

Prilagodljivost

Prilagodljivo ugradnji unutar i izvan objekta.

icon13
3-broj

Mobilnost

Poboljšava prijevoz ljudi u privatnim kućama i javnim zgradama.

MP MOBI kućno dizalo

Rješenje MP Mobi kućno dizalo omogućuje uklanjanje arhitektonskih barijera koje ometaju osobe s invaliditetom ili povećava dostupnost na određenim lokacijama.

Idealno za nove objekte ili postojeće objekte visoke od dva do šest katova.

Uz najmoderniju tehnologiju, identičnu onoj koju MP koristi u svojim konvencionalnim liftovima, MP Mobi nudi pouzdano, udobno i jednostavno rješenje, prilagođeno vašim zahtjevima. Prilagodljiv ugradnji unutar ili izvan zgrade, MP  Mobi se može koristiti s modularnom strukturom, koja zamjenjuje konvencionalno vozno okno, pružajući veću slobodu pri odlučivanju o lokaciji dizala.

GLAVNE ZNAČAJKE: Može imati nosivost od 180 kg – 630 kg. Može nositi do 8 osoba. Ima hidraulični pogon, može se ugraditi sa strojarnicom ili bez nje (što može biti važno za uštedu prostora). Razina zvuka je manja 50 dB pa je potpuna udobnost zajamčena. Dolazi sa velikim izborom materijala, zidnih i podnih obloga kabine koje su lako uklopive u različite interijere.

Zatražite nas ponudu: košta 0 kuna

MP MOBI KUĆNO DIZALO – GALERIJA