Ugradnja lifta u privatnu kuću – Brezovička cesta

ugradnja dizala

Ugradili smo električno dizalo MP FLEX u privatnu kuću u Brezovičkoj ulici.

Ugrađeno je dizalo za 4 stanice, nosivosti 630 kg, odnosno za 8 osoba. Korisnik je htio veće dizalo stoga je ugrađeno dizalo koje zadovoljava pravilnik o pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Prema tome, dimenzija kabine je 1100 x 1400 mm, a širina svijetlog otvora vrata je 900 mm.

Dizajn kabine te njegovi materijali izabrani iz MP-ovog kataloga kabina prema želji klijenta

Tlocrt dizala vidljiv je na slici ispod:

Karakteristike ugrađenog dizala:

 • električno dizalo MP FLEX, 630 kg za prijevoz 8 osoba
 • broj stanica: 4
 • brzina: 1 m/s
 • upravljanje: sabirno simplex
 • sustav za automatsko oslobađanje putnika u slučaju nestanka el. energije
 • vrata kabine: automatska teleskopska  2-krilna, 900 x 2000 mm, obloga: brušeni inox
 • vrata voznog okna: automatska teleskopska 2-krilna, 900 x 2000 mm, obloga: brušeni inox
 • kabina: Ambientum, personalizirana prema zahtjevu klijenta
 • pod: pink granit R59
 • strop: L250 sa slikom
 • upravljačka ploča: Ambientum sa slikom po izboru klijenta