JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA UGRADNJU DIZALA U VIŠE ETAŽNIM STAMBENIM I STAMBENO – POSLOVNIM GRAĐEVINAMA NA PODRUČJU GRADA SPLITA

Očekuje se objava natječaja te će isti biti otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama grada Splita.

Potpora se odnosi na radove ugradnje dizala unutar objekta (u stubištu) ili, alternativno uz dvorišno pročelje zgrade.

Potpora iznosi 3.000,00 kuna po stanu, uz ispunjavanje tehničkih uvjeta kako slijedi:

– za ugradnju dizala izvana, odnosno uz dvorišno pročelje zgrade, potrebna je građevinska dozvola,

– za ugradnju dizala unutar zgrade, čime se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, potreban je glavni projekt,

– za ugradnju dizala u prazan prostor zgrade, odnosno bez probijanja međukatnih konstrukcija ili drugih nosivih dijelova nije potrebna građevinska dozvola niti glavni projekt, već troškovnik radova od izvoditelja radova koji je registriran za obavljanje tih radova.

Prihvatljivi prijavitelji su vlasnici/suvlasnici ili predstavnici suvlasnika stambenih zgrada na području grada Splita i imaju pripremljenu građevinsku dozvolu/ glavni projekt/troškovnik radova (ako je primjenjivo) za radove ugradnje dizala.

KRITERIJI BODOVANJA ZA SUFINANCIRANJE RADOVA:

– Pripremljenost dokumentacije (zaključen ugovor s ovlaštenim izvođačem radova)

– Starost/godina izgradnje zgrade,

– Broj katova zgrade,

– Lokacija zgrade po zonama (pravilnika o davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima grada splita)

– Vlasništvo zgrade

– Namjena zgrade (stambena namjena ili stambeno – poslovna namjena)

– Prema postotku utvrđenog invaliditeta stanara.

Više informacija o najavi natječaja potražite na sljedećem linku: http://www.split.hr/

Više informacija o ovoj temi pročitajte na službenom glasniku Grada Splita: