Da li ugraditi električni ili hidraulični lift?

Ugradnja lifta

Nedavno je ELCA (European Lift Component Association) napisala zanimljiv članak u kojem preporučuje upotrebu hidrauličnih liftova u zgradama koje imaju 6 ili manje katova.

Istraživanje zaključuje da se električni liftovi često ugrađuju u zgrade gdje bi hidraulični lift bio bolja opcija.

To upućuje na činjenicu da tržištem dominiraju proizvođači električnih liftova.

MP je u mogućnosti ponuditi električne i hidraulične liftove po konkurentnim cijenama. U ovom postu razmotrit ćemo kada je i u kojim slučajevima najbolje ugraditi električni ili hidraulični lift.

Razmotriti ćemo 3 glavna faktora:

KRATKOROČNI I DUGOROČNI TROŠAK

Hidraulični liftovi su uglavnom povoljniji od električnih liftova posebice u pogledu operativnih troškova. Servis i održavanje hidrauličnog lifta je jednostavnije, sigurnije i ne zahtijeva upotrebu složenih alata.

Često električni liftovi sadrže komponente koje imaju limitirani vijek trajanja, kao što su: pogonska užnica i nosiva užad. Zamjena navedenih dijelova je skupa, a vrlo često je slučaj da zamjena dolazi relativno brzo u životnom vijeku lifta.

Generalno gledano, možemo reći da je održavanje električnog lifta skuplje. Izuzetak mogu biti liftovi koji imaju izuzetno veliki promet (više od 300 vožnji na dan). U tom slučaju treba analizirati trošak električne struje.

DOŽIVLJAJ PUTNIKA / KORISNIKA

Glavna prednost električnih dizala je njihova brzina, što omogućuje smanjeno vrijeme čekanja. Ova prednost je vidljiva u zgradama u kojima će dizala putovati na velike udaljenosti kao što su zgrade sa 6 ili više katova. Nadalje, električna dizala pružaju veću udobnost putnicima uz bolju preciznost pristajanja u stanicu od većine hidrauličnih dizala. Međutim, treba napomenuti da je razlika u udobnosti gotovo neprimjetna.

U hidrauličnim liftovima sa električnim ventilima, kao što je MP Greenvalve, jedna od velikih prednosti je u tome što omogućuju jednostavnije i sigurnije spašavanje putnika. Zato MP uvijek preporučuje instalaciju automatskog sustava spašavanja u svim električnim liftovima. Električna dizala MP Go! Evolution uključuju ugrađeni automatski sustav spašavanja koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom.

VRSTA OBJEKTA

Studija koju je 2017. godine provela tvrtka ITTANOVA preporučuje upotrebu hidrauličnih dizala u zgradama u kojima će dizalo putovati do 7 katova i za one koji obavljaju manje od 150 vožnji dnevno. To uključuje većinu stambenih zgrada u Hrvatskoj i u Europi, kao i veliki broj zgrada sa drugačijom vrstom namjene.

Istraživanje je dalo ovaj zaključak nakon analize potrošnje električne energije i utjecaja dizala na okoliš tijekom cijelog njihovog vijeka trajanja. Stoga preporučuje korištenje električnih dizala u kojima će dizala izvoditi više od 300 vožnji dnevno.

KOJU VRSTU DIZALA MP PREPORUČUJE?

Dati prednost jednom dizalu ispred drugog ovisi o raznim čimbenicima i to je nešto što treba pažljivo razmotriti za svaku situaciju posebno. Ipak, kao pravilo, preporučujemo hidraulična dizala za zgrade u kojima će dizala imati mali promet te ona koja se nalaze u zgradama do 5 stanica.

Za zgrade u kojima će dizala raditi veliki promet ili zgrade gdje će dizalo imati 7 ili više stanica preporučuju se električna dizala.